Berätta om ditt projekt

018-490 63 00      PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbmtsdC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG5rbHQuc2U8L2E+


Fredrik Lindgren
VD

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmZyZWRyaWsubGluZGdyZW5AbmtsdC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5mcmVkcmlrLmxpbmRncmVuQG5rbHQuc2U8L2E+


Max Gustavsson
Projektledare

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1heC5ndXN0YXZzc29uQG5rbHQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+bWF4Lmd1c3RhdnNzb25AbmtsdC5zZTwvYT4=


Viktor Nordendahl
Grafisk designer

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpa3Rvci5ub3JkZW5kYWhsQG5rbHQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+dmlrdG9yLm5vcmRlbmRhaGxAbmtsdC5zZTwvYT4=


Lisa Eriksson
Key Account Mananger

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2EuZXJpa3Nzb25AbmtsdC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5saXNhLmVyaWtzc29uQG5rbHQuc2U8L2E+